Hej, vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Kan man göra så att en artikel aldrig kan Rabatteras?

För att aktivera detta på en artikel så går man in på WBO och väljer 

  • Artiklar > Artiklar
  • Redigera/ändra den artikeln det gäller
  • klicka i bockrutan ”Kan inte rabatteras”
  • Spara

Artikeln är nu konfigurerad att inte kunna rabatteras, oavsett hur rabatten konfigureras eller appliceras på notan.

Table of Contents